[Windows] Copy folder workspaces chứa các dự án code sang ổ cứng khác

What: Vấn đề là gì?

Đôi khi mình cần backup folder workspaces chứa các dự án sang ổ cứng để sau đó copy sang máy khác. Các folder code thường chứa lượng file rất lớn, chủ yếu nằm ở node_modulesvendor. Nếu copy kiểu thông thường thì sẽ rất lâu và chậm.

Why: Tại sao lại cần 1 giải pháp khác?

Copy kiểu thông thường rất lâu và chậm do không thể exclude các folder mà mình không muốn copy sang.

How: Giải pháp là gì?

Sau 5′ research thì mình tìm được cách copy bằng lệnh robocopy trên windows. Lệnh cũng khá đơn giản:

robocopy D:\workspaces G:\Ngoc\workspaces /mir /xd node_modules vendor cache
  • D:\workspaces: source directory
  • G:\Ngoc\workspaces: destination directory
  • /mir: mirror a directory tree. Nghĩa là đồng bộ từ source sang destination. Cái nào có rồi thì bỏ qua. Cái nào không có mà bên kia có thì xóa đi cho giống.
  • /xd: exclude

Conclusion

Lúc dùng copy thông thường, file explorer báo mất hơn 1.5 tiếng. Dùng robocopy mất 17 phút. Quá tuyệt

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *