Pair programming

What

Đơn giản chỉ là 2 dev code chung với nhau, nghĩa là trong khi một người đang gõ những dòng code thì người kia chỉ …nhìn. Phổ biến nhất, người code thì đc gọi là Driver, mục đích chính là viết code và nghĩ về task hiện tại, task này thường chỉ là 1 phần nhỏ trong 1 task lớn. Người đứng bên cạnh thì được gọi là Navigator, các Navigator sẽ tập trung hơn vào việc phát hiện lỗi và các vấn đề, cấu trúc và những gì để tập trung vào việc tiếp theo. Ý tưởng là để chia trách nhiệm giữa Driver và Navigator để tạo ra và giữ một flow development ổn định, tránh lỗi, cấu trúc tốt hơn và trong khi làm thì kiến thức được chia sẻ nhiều hơn trong team. Cả 2 nên liên tục nói chuyện với nhau về task để giữ được focus.

Why

Pair programming có rất nhiều lợi ích:

  • Tăng tương tác giữa các member.
  • Giảm thiểu lỗi, phát hiện vấn đề nhanh hơn.
  • Giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả hơn.
  • Tăng khả năng tập trung.
  • Trao đổi chéo kĩ năng và kinh nghiệm.

Pair programming hiệu quả sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian làm việc. Xong sớm nghỉ sớm.

How

Hãy thử và trải nghiệm xem làm thế nào là tốt nhất.

  • Nên pair theo task. Hết task thì đổi pair.
  • Pair lâu sẽ mệt. Mệt thì nghỉ 1 lúc và pair tiếp sau.
  • Driver và Navigator nên đổi chỗ cho nhau liên tục sau 1 khoảng thời gian. Ví dụ 30′ đổi 1 lần.
  • Trong lúc pair thì driver sẽ code còn navigator có thể search về vấn đề, tìm solution, đọc code để check lỗi, check cách làm hiệu quả hơn…

Conclusion

Pair programming là 1 hình thức không mới nhưng (rất) ít được áp dụng ở Việt Nam. Đôi lúc 2 > 1 + 1.

From Zero to Pair Programming Hero | Philippe Bourgau’s XP Coaching Blog

10 Pair Programming Best Practices Questions & Answers | Philippe Bourgau’s XP Coaching Blog

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *